Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn