Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr (phản ứng theo tỉ lệ 1:1

Cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr (phản ứng theo tỉ lệ 1:1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr (phản ứng theo tỉ lệ 1:1 về số mol), thì số đồng phân cấu tạo tối đa có thể thu được là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Buta-1,3-dien : CH2=CH-CH=CH2 + HBr (1 : 1)

=> Các Đp là :

CH2Br–CH=CH-CH3 ; CH2Br-CH2-CH=CH2 ; CH3-CHBr-CH=CH2

Có 3 đồng phân

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn