Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các ancol sau : CH3CH2CH2</su

Cho các ancol sau : CH3CH2CH2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các ancol sau : CH3CH2CH2OH (1) ; CH3CH(OH)CH3 (2) ; CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) và CH3CH(OH)C(CH3)(4). Dãy gồm các ancol tách nước chỉ tạo 1 olefin duy nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn