Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các axit có công thức phân tử: (1) H2CO2; (2) H2CO3; (3)

Cho các axit có công thức phân tử: (1) H2CO2; (2) H2CO3; (3)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các axit có công thức phân tử: (1) H2CO2; (2) H2CO3; (3) H2C2O4; (4) H4C2O2. Tính axit của chúng giảm dần theo thứ tự:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) HCOOH ; (3) (COOH)2 ; (4) CH3COOH

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn