Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các bệnh, tật, hội chứng di truyền ở người: Bạch tạng

Cho các bệnh, tật, hội chứng di truyền ở người: Bạch tạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh, tật, hội chứng di truyền ở người:

Bạch tạng 
Máu khó đông                    
Mù màu

      4. Hồng cầu lưỡi liềm            

      5. Pheninketo niệu              

      6. Hội chứng Toc nơ

      7. Hội chứng 3X        

      8. Hội chứng Đao                  

      9. Tật có túm lông ở vành tai

Có bao nhiêu bệnh, tật, hội chứng di truyền ở người do đột biến gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh do đột biến gen là : 1,2,3,4,5,9

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn