Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: 1

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

1. Bệnh pheniketo niệu.    2. Bệnh ung thư máu                         3. Tật có túm lông ở vành tai.   

4. Hội chứng Đao.    5. Hội chứng Tocno.   6. Bệnh máu khó đông.

Có bao nhiêu bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bệnh và hội chứng có thể gặp ở cả 2 giới: 1,2,4,6

3: bệnh do gen trên Y quy định chỉ gặp ở nam

5: bệnh nhân XO nên chỉ có ở nữ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn