Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: (

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh mù màu.

(2) Bệnh ung thư máu.

(3) Tật có túm lông ở vành tai.

(4) Hội chứng Đao.

(5) Hội chứng Tơcnơ.

(6) Bệnh máu khó đông.

Các bệnh, tật và hội chứng trên được phát hiện bằng phương pháp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh tật trên do các gen đột biến và sự đột biến số lượng NST, cấu trúc NST gây ra

Các gen đột biến đưọc phát hiện bằng phương pháp sinh học phân tử

Đột biến cấu trúc và số lượng NST phát hiện bằng phương pháp sinh học tế bào

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn