Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: 

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: 

(1) Bệnh mù màu.                                                   

(2) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. 

(3) Tật có túm lông ở vành tai.                              

(4) Hội chứng Đao. 

(5) Hội chứng Tơcnơ.                                             

(6) Bệnh máu khó đông. 

Các bệnh, tật và hội chứng trên được phát hiện do đột biến ở cấp độ phân tử gây nên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh do đột biến cấp độ phân tử( đột biến gen) : 1,2,3,6

Các đột biến trên NST là ở cấp độ tế bào

Hội chứng đao: đột biến số lượng NST thể lệch bội ba nhiễm

Hội chứng tocno: đột biến số lượng NST thể đột biến một nhiễm

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn