Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các bệnh và hội chứng ở người 1. Ung thư máu           

Cho các bệnh và hội chứng ở người 1. Ung thư máu           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh và hội chứng ở người

1. Ung thư máu                        2. Hồng cầu hình liềm              3. Bạch tạng

4. Hội chứng Đao                     5. Máu khó đông                      6. Hội chứng Tơcnơ

7. Hội chứng Claiphentơ         8. Bệnh mù màu                       9. Bệnh phenyl keto niệu

Số bệnh và hội chứng do đột biến NST là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các bệnh và hội chứng do đột biến NST là 1, 4, 6, 7

1-      Ung thư máu : do đột biến cấu trúc

2-      Hội chứng Đao : Đột biến số lượng NST  3 – NST số 21

6-    Hội chứng Tocno

7 – Hội chứng Claiphento

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn