Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các biện pháp sau: 1. Bảo vệ môi trường sống trong sạch

Cho các biện pháp sau: 1. Bảo vệ môi trường sống trong sạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các biện pháp sau:

1. Bảo vệ môi trường sống trong sạch.       2. Tư vấn di truyền.          

3. Sàng lọc trước sinh.                                 4. Liệu pháp gen.               

5. Mở các trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người bị tật, bệnh di truyền.

Số phương án đúng để bảo vệ vốn gen của loài người là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phương án đúng là: 1,2,3,4

Ý 5, mở trung tâm bảo trợ xã hội cho người tàn tật , bệnh di truyền thể hiện tính nhân đạo đối với những người khuyết tật.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn