Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các bộ ba nucleotit sau: 5’GAU3’ 5’GUA3’ 3’GAU5’ 3’UAA5

Cho các bộ ba nucleotit sau: 5’GAU3’ 5’GUA3’ 3’GAU5’ 3’UAA5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bộ ba nucleotit sau:

5’GAU3’ 5’GUA3’ 3’GAU5’ 3’UAA5’ 5’AGU3’ 3’GUA5’

Các bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc của một gen lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bộ ba mở đầu : 6:  5’- AUG- 3’

Bộ ba kết thúc 3: 5’- UAG- 3’

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn