Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các bước sau: (1)  Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.

Cho các bước sau: (1)  Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bước sau:

(1)  Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.

(2)  Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

(3)  Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Người ta tiến hành theo trình tự (1) -> (3) -> (2).

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn