Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng ra khỏi

Cho các bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng ra khỏi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bước tạo động vật chuyển gen:

(1) Lấy trứng ra khỏi con vật.

(2) Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

(3) Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.

(4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quy trình tạo động vật biến đổi gen:

- Lấy trứng ra khỏi con vật.

- Cho trứng thụ tinh trong ống nghiệm.

- Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

- Cấy phôi đã được chuyển gen vào tử cung con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn