Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2(k) + I

Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2(k) + I

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng hóa học sau:

(a) H2(k) + I2(k) ( rightleftarrows ) 2HI (k).                                          

(b) 2NO2(k) ( rightleftarrows ) N2O4(k).      

(c) 3H2(k) + N2(k) ( rightleftarrows ) 2NH3(k).                                       

(d) 2SO2(k) + O2(k) ( rightleftarrows ) 2SO3(k).

Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi thay đổi áp suất chung của hệ. Chỉ có nhưng cân bằng mà  tổng hệ số các chất khí bằng nhau ở 2 vế mới không bị ảnh hưởng.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn