Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các cân bằng hoá học:                     

Cho các cân bằng hoá học:                     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng hoá học:                     

Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:

     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) ; (3) và (4)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn