Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2

Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2 (k) dpi{100} rightleftharpoons 2HI (2) dpi{100} frac{1}{2} H2 (k) + dpi{100} frac{1}{2} I2 (k) dpi{100} rightleftharpoons HI (k) (3) HI (k) dpi{100} rightleftharpoons dpi{100} frac{1}{2} H2 (k) + dpi{100} frac{1}{2} I2 (k) (4) 2HI (k) dpi{100} rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) (5) H2 (k) + I2 (r) dpi{100} rightleftharpoons 2HI (k) Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn