Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cặp cơ quan sau: (1) Cánh chuồn chuồn và cánh dơi; (

Cho các cặp cơ quan sau: (1) Cánh chuồn chuồn và cánh dơi; (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp cơ quan sau: (1) Cánh chuồn chuồn và cánh dơi; (2) Tua cuốn của đậu và gai xương rồng; (3) Chân dế dũi và chân chuột chũi; (4) Gai hoa hồng và gai cây hoàng liên; (5) Ruột thừa ở người và ruột tịt ở động vật; (6) Mang cá và mang tôm. Trong số các cặp cơ quan trên, số lượng cặp cơ quan phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ngoại trừ cơ quan tương tự: (1), (3), (4) và (6). Các loại cơ quan còn lại đều phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới: (2) là cơ quan tương đồng, (5) là cơ quan thoái hóa.

Vậy, phương án đúng là A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn