Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cặp cơ quan sau: (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến

Cho các cặp cơ quan sau: (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp cơ quan sau:

(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.                  

(2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.

(3) Gai xương rồng và lá cây lúa

(4) Cánh bướm và cánh chim.

Cơ quan tương đồng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện chức năng khác nhau, thể hiện sự tiến hóa phân ly

(4) và (5) là cơ quan tương tự, cùng chức năng khác cấu tạo

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn