Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3

Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 và AlCl3;

(2) NaNO3 và FeCl2;

(3) HCl và Fe(NO3)2

(4) NaHCO3 và BaCl2;

(5) NaHCO3 và NaHSO4 . Hãy cho biết cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó với nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn