Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen ; (3) xiclohexanol

Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen ; (3) xiclohexanol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen ; (3) xiclohexanol ; (4) 1,2- đihiđroxi- 4-metylbenzen ; (5) 4- metylphenol ; (6) α- naphtol. Các chất thuộc loại phenol là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn