Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất : (1) Nước brom và dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub

Cho các chất : (1) Nước brom và dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất :

(1) Nước brom và dung dịch Ba(OH)2

(2) Dung dịch KMnO4 /H2SO4 và dung dịch KI

(3) Dung dịch KI và nước vôi trong

(4)Dung dịch KMnO4/H2SO4 và dung dịch AgNO3

Có thể phân biệt Cl2 ; SO2 ; CO2 bằng :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1)

Cl2 và SO2 đều làm mất màu nước Brom còn CO2 thì không

Chỉ CO2 và SO2 là phản ứng với Ba(OH)2 tạo kết tủa

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn