Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-

Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhóm hút e như NO2 , C6H5 làm giảm lực bazo

Nhóm đẩy e như Gốc hydrocacbon no làm tăng lực bazo

Càng nhiều nhóm thì tác động càng mạnh

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn