Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất : axit propionic(X) ; axit axetic (Y) ; ancol e

Cho các chất : axit propionic(X) ; axit axetic (Y) ; ancol e

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất : axit propionic(X) ; axit axetic (Y) ; ancol etylic (Z) ; dimetyl ete (T). Dãy sắp xếp các chất theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+) Xét về M : X có M lớn nhất => t0 sôi cao nhất

+) Với Y,Z,T có M tương đương. Xét khả năng tạo liên kết hidro liên phân tử :

 Axit axetic > ancol etylic > dimetyl ete

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn