Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất :CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH, C<sub>4</sub>H

Cho các chất :CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH, C<sub>4</sub>H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất :CH3CH2OH, C4H10, CH3OH, CH3CHO, C2H4Cl2, CH3CH=CH2, C6H5CH2CH2CH3, C2H2, CH3COOC2H5. Số chất bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra axit axetic là : 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất : CH3CH2OH ; C4H10 ; CH3OH ; CH3CHO ; CH3CH=CH2 ; C6H5CH2CH2CH3 ; CH3COOC2H5

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn