Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, tinh

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, tinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : Saccarozo ; xenlulozo , tinh bột

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn