Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: HCHO, HCOOH, HCOONH<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub

Cho các chất: HCHO, HCOOH, HCOONH<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng tráng gương xảy ra khi có nhóm CHO

Các chất thỏa mãn : HCHO ; HCOOH ; HCOONH4 ; CH3CHO

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn