Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất: HCHO,CH3COOH, CH3COOC<su

Cho các chất: HCHO,CH3COOH, CH3COOC<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: HCHO,CH3COOH, CH3COOC2H5 , HCOOH, C2H5OH , HCOOCH3. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn