Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất H<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>, etilen, phenol,

Cho các chất H<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub>, etilen, phenol,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất H2, Br2, etilen, phenol, KOH, anilin.Giữa các chất này có thể có bao nhiêu phản ứng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

H2 + ( Br2 ; etilen ; phenol ; anilin )

Br2 + ( etilen ; phenol ; KOH ; anilin )

Phenol + KOH

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn