Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất hữu cơ: CH<sub>3</sub>CH(CH<sub>3</sub>)NH<sub>

Cho các chất hữu cơ: CH<sub>3</sub>CH(CH<sub>3</sub>)NH<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). Tên thay thế của X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

tên thay thế tức là đọc tên theo danh pháp quốc tế IUPAC

=> D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn