Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất rắn ở dạng bột : SiO<sub>2</sub> ; Si ; Cr<sub>

Cho các chất rắn ở dạng bột : SiO<sub>2</sub> ; Si ; Cr<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất rắn ở dạng bột : SiO2 ; Si ; Cr2O3 ; Al ; CaC2. Số chất tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH loãng dư là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : Si ; Al ;CaC2

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn