Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau:   (1) ClH3N-CH2-COO

Cho các chất sau:   (1) ClH3N-CH2-COO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau:

  (1) ClH3N-CH2-COOH       

  (2) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH

  (3) CH3-NH3-NO3                

  (4) (HOOC-CH2-NH3)2SO4

  (5) ClH3N-CH2-CO-NH-CH2-COOH 

  (6) CH3-COO-C6H5

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất thỏa mãn : (1), (2), (4), (5), (6)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn