Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) mantozơ; (4

Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) mantozơ; (4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) mantozơ; (4) saccarozơ;  (5) amilozơ và (6) xenlulozơ. Những chất bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch axit?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn