Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất sau : axetilen ; axit fomic ; fomandehit ; phen

Cho các chất sau : axetilen ; axit fomic ; fomandehit ; phen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau : axetilen ; axit fomic ; fomandehit ; phenyl fomat ; glucose ; andehit acetic ; metyl axetat; natri fomat ; aceton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trừ metyl axetat; aceton; axetilen

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn