Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, s

Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlyl benzen, naphtalen. Số chất tác dụng được với dd nước brom là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axetilen ; etilen ; buta-1,3-dien ; stiren ; anlyl benzen

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn