Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau : Ba(HSO3)2 ; Cr(OH)<

Cho các chất sau : Ba(HSO3)2 ; Cr(OH)<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau : Ba(HSO3)2 ; Cr(OH)2; NaHS; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONH4; C6H5ONa; ClH3NCH2COOH. Số chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn