Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau C6H5-NH2 (

Cho các chất sau C6H5-NH2 (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau C6H5-NH2 (X); Cl-C6H4 -NH2 (Y); O2N-C6H4 -NH2 (Z); CH3-C6H4-NH2 (T). Chất có tính bazơ mạnh nhất là:    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chất có tính bazơ mạnh nhất là CH3-C6H4 -NH

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn