Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl

Cho các chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren. Số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất có thể tham gia trùng hợp là : Caprolactam ; Stiren ; Metyl metacrylat ; isopren.

=>có 4 chất

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn