Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau CH3COOH C2H5OH C6H5OH H2O Chất có nhiệ

Cho các chất sau CH3COOH C2H5OH C6H5OH H2O Chất có nhiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH, H2O. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về ancol, phenol, axit cacboxylic.

Giải chi tiết:

So sánh nhiệt độ sôi: C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH.

Vậy chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là C2H5OH.

Chọn C.

Ý kiến của bạn