Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO<s

Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO3, P2O5, Al2O3. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số  chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là : CO2, NO2, CrO3, P2O5, Al2O3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn