Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất sau đây : (1) C2H5OH; (2

Cho các chất sau đây : (1) C2H5OH; (2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau đây :

(1) C2H5OH; (2) C2H5Cl ;  (3) C2H2 ;  (4) CH2 = CH2 ;   (5) CH3 – CH3 ;

(6) CH3 - COOCH= CHCl:   (7) CH2= CHCl ; (8) CH2OH-CH2OH ;  (9) CH3-CHCl2

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được CH3CHO?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất thỏa mãn gồm (1); (3) ; (4); (7) ; (8) ; ( 9)

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn