Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau đây: 1. H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<s

Cho các chất sau đây: 1. H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau đây:

1. H2N-CH2-CH2-COOH                               2. CH2 = CH-COOH

3. CH2O và C6H5OH;                                   4. HO-CH2-COOH.

Các trường hợp nào có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn