Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolacta

Cho các chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolacta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren. Số chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất tham gia phản ứng trùng hợp khi chúng phải có các liên kết bội hoặc vòng kém bền. Các chất không có khả năng trùng hợp là: toluen ; phenol ; anilin ; Glyxin ; xiclopropan

=>Có 5 chất thỏa mãn

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn