Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4</su

Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4, FeS, FeS2. Nếu hòa tan hoàn toàn cùng số mol mỗi chất trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì số mol H2SO4 đã phản ứng lớn nhất ở phản ứng với


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2FeCO3 + 4H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

2FeS + 10H2SO4  -> Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

2FeS2 + 14H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn