Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau (I)                   H2N-CH<su

Cho các chất sau (I)                   H2N-CH<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau

(I)                   H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

(II)                H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(III)             H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

Chất nào là tripeptit ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tripeptit tạo từ 3 a-amino axit

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn