Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau KHSO4 HCl CuCl2 MgCl2 HNO3 Dãy các chấ

Cho các chất sau KHSO4 HCl CuCl2 MgCl2 HNO3 Dãy các chấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: KHSO4, HCl, CuCl2, MgCl2, HNO3. Dãy các chất tác dụng với dung dịch Na2S tạo sản phẩm có khí là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Axit mạnh tác dụng với muối của axit yếu tạo ra muối mới và axit yếu mới (tạo khí).

Giải chi tiết:

2KHSO4 + Na2S → Na2SO4 + K2SO4 + H2S↑

2HCl + Na2S → 2NaCl + H2S↑

2HNO3 + Na2S → 2NaNO3 + H2S↑

Đáp án B

Ý kiến của bạn