Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các chất sau:       X: H2N – CH2</sub

Cho các chất sau:       X: H2N – CH2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau:

      X: H2N – CH2 – COOH

      Y: H3C – NH – CH2 – CH3.

      Z: C6H5 – CH(NH2) – COOH.

      G: HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH.

      P: H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH.

      T: CH3 – CH2 – COOH.

      Những chất thuộc loại aminoaxit là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn