Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau:  (X1) C­6H­5</

Cho các chất sau:  (X1) C­6H­5</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau:

 (X1) C­6H­5NH2;     (X2)  CH3NH2; (  X3) H2NCH2COOH;    (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH

(X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn