Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat

Cho các chất sau: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete. Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn là : xiclopropan , Stiren , metylacrylat , vinylaxetat

=> Có 4 chất

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn