Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất SO<sub>2</sub> ; FeCl<sub>3</sub> ; HI ; Cr<sub

Cho các chất SO<sub>2</sub> ; FeCl<sub>3</sub> ; HI ; Cr<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất SO2 ; FeCl3 ; HI ; Cr2O3. Số lượng chất trong dãy vừa là chất khử , vừa là chất oxi hóa là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cả 4 chất đều thỏa mãn

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn