Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất : vinyl axetilen , axit fomic , butanal , propi

Cho các chất : vinyl axetilen , axit fomic , butanal , propi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất : vinyl axetilen , axit fomic , butanal , propin , fructozo. Số chất có phản ứng tráng bạc là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : axit fomic ; butanal ; fructozo

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn